Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

  Industries Prehľad

  • Automobilový priemysel a doprava

   Väčšia úspora paliva, menší negatívny vplyv na životné prostredie, sloboda dizajnu ako aj vyššia miera komfortu a bezpečnosti.

   Prejsť na odvetvie

   Automobilový priemysel a doprava

   Väčšia úspora paliva, menší negatívny vplyv na životné prostredie, sloboda dizajnu ako aj vyššia miera komfortu a bezpečnosti.

   Prejsť na odvetvie
  • Celulóza a papier

   Spoločnosť BASF je vedúci svetový dodávateľ chemických látok pre papierenský a lepenkový priemysel.

   Prejsť na odvetvie

   Celulóza a papier

   Spoločnosť BASF je vedúci svetový dodávateľ chemických látok pre papierenský a lepenkový priemysel.

   Prejsť na odvetvie
  • Chemikálie

   Segment Chemikálie sa zameriava na udržiavanie a rozvíjanie výrobného Verbundu spoločnosti BASF.

   Prejsť na odvetvie

   Chemikálie

   Segment Chemikálie sa zameriava na udržiavanie a rozvíjanie výrobného Verbundu spoločnosti BASF.

   Prejsť na odvetvie
  • Elektronika a elektrické zariadenia

   Elektronika a elektrické zariadenia (E&E) sú neoddeliteľná súčasť nášho každodenného života a v budúcnosti budú ešte viac.

   Prejsť na odvetvie

   Elektronika a elektrické zariadenia

   Elektronika a elektrické zariadenia (E&E) sú neoddeliteľná súčasť nášho každodenného života a v budúcnosti budú ešte viac.

   Prejsť na odvetvie
  • Energia a zdroje

   Neustále rastúci dopyt po energii a zdrojoch si vyžaduje, aby sme pracovali na rozvoji udržateľnejších energetických riešení a zaoberali sa potrebou efektívneho a úsporného využívania energie.

   Prejsť na odvetvie

   Energia a zdroje

   Neustále rastúci dopyt po energii a zdrojoch si vyžaduje, aby sme pracovali na rozvoji udržateľnejších energetických riešení a zaoberali sa potrebou efektívneho a úsporného využívania energie.

   Prejsť na odvetvie
  • Farby a nátery

   Inovatívne a trvalo udržateľnejšie riešenia pomáhajú výrobcom farieb a náterov vylepšovať prípravky.

   Prejsť na odvetvie

   Farby a nátery

   Inovatívne a trvalo udržateľnejšie riešenia pomáhajú výrobcom farieb a náterov vylepšovať prípravky.

   Prejsť na odvetvie
  • Farmaceutický priemysel

   Zložité problémy majú často jednoduché riešenia. V spoločnosti BASF sme si vedomí, že pre farmaceutické spoločnosti sú kľúčové inovácie, rýchlosť uvedenia na trh a rentabilita. Vďaka našim skúsenostiam z celého farmaceutického hodnotového reťazca sme schopní splniť všetky tieto tri požiadavky od laboratória až po uvedenie na trh. Naši odborníci sú schopní prichádzať s jednoduchými riešeniami, pretože my v spoločnosti BASF chémiu tvoríme.

   Prejsť na odvetvie

   Farmaceutický priemysel

   Zložité problémy majú často jednoduché riešenia. V spoločnosti BASF sme si vedomí, že pre farmaceutické spoločnosti sú kľúčové inovácie, rýchlosť uvedenia na trh a rentabilita. Vďaka našim skúsenostiam z celého farmaceutického hodnotového reťazca sme schopní splniť všetky tieto tri požiadavky od laboratória až po uvedenie na trh. Naši odborníci sú schopní prichádzať s jednoduchými riešeniami, pretože my v spoločnosti BASF chémiu tvoríme.

   Prejsť na odvetvie
  • Koža a obuv

   Zabezpečenie udržateľnejšej budúcnosti prostredníctvom inovácií

   Prejsť na odvetvie

   Koža a obuv

   Zabezpečenie udržateľnejšej budúcnosti prostredníctvom inovácií

   Prejsť na odvetvie
  • Nábytok a drevo

   Zákazníci v odvetví nábytkárskeho a drevospracujúceho priemyslu očakávajú nielen vysokú kvalitu a výborné vlastnosti, ale aj inteligentné riešenia na zníženie systémových nákladov a prispôsobenie výrobkov podľa miestneho vkusu.

   Prejsť na odvetvie

   Nábytok a drevo

   Zákazníci v odvetví nábytkárskeho a drevospracujúceho priemyslu očakávajú nielen vysokú kvalitu a výborné vlastnosti, ale aj inteligentné riešenia na zníženie systémových nákladov a prispôsobenie výrobkov podľa miestneho vkusu.

   Prejsť na odvetvie
  • Obaly a tlač

   Či už ide o zachovanie čerstvosti potravín, praktické balenie alebo optimalizáciu nákladov, chápeme potreby vášho odvetvia.

   Prejsť na odvetvie

   Obaly a tlač

   Či už ide o zachovanie čerstvosti potravín, praktické balenie alebo optimalizáciu nákladov, chápeme potreby vášho odvetvia.

   Prejsť na odvetvie
  • Osobná starostlivosť a hygiena

   Ako svetový líder v odvetví zabezpečujeme zdroje spolu s postrehmi spotrebiteľov a nadšením pre inovácie, aké naši zákazníci očakávajú.

   Prejsť na odvetvie

   Osobná starostlivosť a hygiena

   Ako svetový líder v odvetví zabezpečujeme zdroje spolu s postrehmi spotrebiteľov a nadšením pre inovácie, aké naši zákazníci očakávajú.

   Prejsť na odvetvie
  • Plasty a guma

   Pokiaľ ide o vysoko kvalitné, odľahčené a zušľachťovacie materiály, spoločnosť BASF ukazuje cestu jednotlivým odvetviam. Vďaka našim etablovaným znalostiam z oblasti vedy o materiáloch ponúkame riešenia pre vaše problémy.

   Prejsť na odvetvie

   Plasty a guma

   Pokiaľ ide o vysoko kvalitné, odľahčené a zušľachťovacie materiály, spoločnosť BASF ukazuje cestu jednotlivým odvetviam. Vďaka našim etablovaným znalostiam z oblasti vedy o materiáloch ponúkame riešenia pre vaše problémy.

   Prejsť na odvetvie
  • Poľnohospodárstvo

   Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v minulosti.

   Prejsť na odvetvie

   Poľnohospodárstvo

   Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v minulosti.

   Prejsť na odvetvie
  • Starostlivosť o domácnosť a čistenie

   V spoločnosti BASF využívame naše odborné znalosti v oblasti vysoko zušľachťovacích chemikálií a ponúkame riešenia, vďaka ktorým sú starostlivosť o domácnosť i priemyselné a inštitucionálne čistenie efektívnejšie, pohodlnejšie a menej náročné na zdroje.

   Prejsť na odvetvie

   Starostlivosť o domácnosť a čistenie

   V spoločnosti BASF využívame naše odborné znalosti v oblasti vysoko zušľachťovacích chemikálií a ponúkame riešenia, vďaka ktorým sú starostlivosť o domácnosť i priemyselné a inštitucionálne čistenie efektívnejšie, pohodlnejšie a menej náročné na zdroje.

   Prejsť na odvetvie
  • Stavebníctvo

   V spoločnosti BASF vytvárame viac než len chemikálie – vytvárame chémiu.

   Prejsť na odvetvie

   Stavebníctvo

   V spoločnosti BASF vytvárame viac než len chemikálie – vytvárame chémiu.

   Prejsť na odvetvie
  • Výživa

   Deväť miliárd ľudí, ale len jedna planéta: ak budeme chcieť uspokojiť potreby budúcej svetovej populácie, budeme musieť vyrábať viac s menším množstvom zdrojov. Ako nakŕmime deväť miliárd ľudí v roku 2050?

   Prejsť na odvetvie

   Výživa

   Deväť miliárd ľudí, ale len jedna planéta: ak budeme chcieť uspokojiť potreby budúcej svetovej populácie, budeme musieť vyrábať viac s menším množstvom zdrojov. Ako nakŕmime deväť miliárd ľudí v roku 2050?

   Prejsť na odvetvie